Bắt được cá nghi là sủ vàng quý hiếm

Cận cảnh con cá nghi là cá sủ vàng nặng hơn 5kg. (đọc thêm)