Bất ngờ với màn leo dừa nhanh không địch thủ của cụ bà miền Tây 77 tuổi

Bất ngờ với màn leo dừa nhanh không địch thủ của cụ bà miền Tây 77 tuổi (đọc thêm)