Bé Remi Frances Millar chào đời tuần trước, với cân nặng chính xác là 5,88kg

Bé Remi Frances Millar chào đời tuần trước, với cân nặng chính xác là 5,88kg (đọc thêm)