Bình Định: “Tử tế với đại dương là tử tế với cuộc sống của chính mình”

Với thông điệp “Tử tế với đại dương là tử tế với cuộc sống của chính mình”, hoạt động thu hút hàng ngàn bạn trẻ Bình Định tham gia. Đặc biệt, tại chương trình, đông đảo người dân và các em nhỏ tham gia thu gom rác thải nhựa, đổi lấy những phần quà ý nghĩa. (đọc thêm)