Bộ Giáo dục nói gì về việc giúp sinh viên mới ra trường sớm tìm được việc?

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT cho biết: “Đứng về phía Nhà nước, chúng tôi đã có đề án về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên nhằm khuyến nghị các trường hợp tác với doanh nghiệp toàn diện trong quá trình đào tạo từ lúc xây dựng chương trình đến lúc thực hiện, việc thực hành - thực tập, thực hiện chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu thị trường. (đọc thêm)