Bố quên tắt động cơ, con 6 tuổi cho ôtô lùi xuống hố

Bố quên tắt động cơ, con 6 tuổi cho ôtô lùi xuống hố (đọc thêm)