Bộ tranh đầy cảm xúc ở khu cách ly của 9x Sài Gòn

“Sau bao ngày ăn ngủ, mình ngồi dậy vẽ cái album ký họa này, ghi lại một khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời”, Nguyễn Tăng Quang mở đầu cho bộ tranh ký họa dễ thương của mình. (đọc thêm)