Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dự khai giảng cùng học sinh vùng rốn lũ

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dự khai giảng cùng học sinh vùng rốn lũ (đọc thêm)