Buổi học chuyên đề về lòng biết ơn trường THPT Phù Ninh (Phú Thọ)

Học sinh thổ lộ sự ân hận khi không nghe lời bố mẹ trong buổi học chuyên đề về lòng biết ơn trường THPT Phù Ninh (Phú Thọ) (đọc thêm)