Buổi lễ xin lỗi công dân bị oan tại Tuy Đức

Gia đình 2 công dân bị oan cho rằng, cán bộ gây oan sai không có mặt và chỉ có tòa án xin lỗi là không thiện chí. Ngay sau đó, hàng trăm người dân đã phản đối nội dung buổi lễ xin lỗi. (đọc thêm)