Buồng khử khuẩn toàn thân “Made in Vietnam” sẵn sãng phục vụ cộng đồng

Sau nhiều lần cải tiến, với 8 phiên bản thử nghiệm, buồng khử khuẩn toàn thân "Made in Vietnam" với hiệu quả sát khuẩn 99,99% đã chính thức hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cộng đồng. (đọc thêm)