Các cháu học sinh vùng núi sát khuẩn trước khi vào lớp

Thầy Võ Đăng Thuận - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Nam Trà My cho biết, đến trưa ngày 4/5, theo các trường báo cáo về thì các em đến trường trở lại sau mùa dịch đạt sĩ số 85-90%. (đọc thêm)