Các nhà hảo tâm hỗ trợ nữ sinh nghèo

Các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho nữ sinh nghèo có thêm tiền nhập học. (đọc thêm)