Các nhà thờ ở Hà Nội trang hoàng đón Noel

Các nhà thờ ở Hà Nội đang gấp rút hoàn thành việc trang trí để chào đón Noel 2019. Tại nhà thờ Lớn Hà Nội, nhà thờ Cửa Bắc, công việc này đã gần như hoàn tất. Vùng ngoại thành, một số nhà thờ chính của các giáo xứ cũng đang được người dân dựng các tiểu cảnh, cây thông lớn. (đọc thêm)