Cái giá của việc cậy xe lớn bắt nạt xe bé

Cậy là xe lớn, tài xế chiếc xe tải sang đường mà không chịu nhường xe tải bé đang đi thẳng trên đường ưu tiên. Va chạm là điều không tránh khỏi... (đọc thêm)