Cán bộ giữ rừng hầu tòa vì lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền bồi thường

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng BQL rừng phòng hộ Yên Thành (Nghệ An), nhiều cán bộ giữ rừng đã lập khống 4 hồ sơ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng tiền bồi thường để chia nhau. (đọc thêm)