Cận cảnh dự án "đất vàng" cồn Tân Lập bỏ hoang gần chục năm

Cận cảnh dự án "đất vàng" cồn Tân Lập bỏ hoang gần chục năm. (đọc thêm)