Cận cảnh đường Quốc lộ xuống cấp nghiêm trọng.

Đường Quốc lộ nhưng chất lượng như… đường làng. (đọc thêm)