Cận cảnh những bãi đá lớn nằm nằm trên cánh đồng ruộng

Cận cảnh những bãi đá lớn nằm nằm trên cánh đồng ruộng