Cần Thơ: Đoàn viên, thanh niên may hơn 5.000 khẩu trang vải chống Covid- 19

Quận Đoàn Thốt Nốt (Cần Thơ) phát động trong lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng may khẩu trang để tặng học sinh, người dân trên địa bàn. (đọc thêm)