Căng bạt che chắn, dọn vệ sinh hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Căng bạt che chắn, dọn vệ sinh hiện trường vụ cháy nhà máy Rạng Đông (đọc thêm)