Câu chuyện về chàng trai tìm lại phần cơ thể đã mất cho bệnh nhân ung thư với giá…0 đồng

Bằng chính năng khiếu của mình, nghệ nhân tattoo này đã giúp khôi phục lại một phần cơ thể đã mất của các bệnh nhân ung thư, từ đó giúp họ lấy lại được sự tự tin và niềm vui sống. (đọc thêm)