Cây dừa có 14 đọt, giá180 triệu đồng không bán.

Cây dừa có 14 đọt, giá180 triệu đồng không bán. (đọc thêm)