Chàng trai 14 tuổi gây “bão” mạng với khả năng ghi nhớ lịch sử siêu phàm

Trong khoảng thời gian 20 phút, Phước Vinh đã ghi nhớ 1.000 mốc lịch sử một cách thần kỳ nhờ việc tư duy và xâu chuỗi các dữ kiện. (đọc thêm)