Chết cười với phản ứng của người dùng kính thực tế ảo

Đôi khi những hình ảnh, âm thanh trong kính thực tế ảo thật đến nỗi người dùng quên mất thực tế xung quanh mình, tạo nên những phản ứng đầy hài hước. (đọc thêm)