Chị Phượng gửi lời cám ơn tới các bạn đọc Dân trí, tập thể y bác sĩ

Chị Phượng gửi lời cám ơn tới các bạn đọc Dân trí (đọc thêm)