Chia sẻ của bạn trẻ TPHCM về phong tục "đưa ông Táo lên chầu trời"

Bạn Ngô Đức Huy, 20 tuổi, sinh viên khoa Công tác xã hội trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM hiểu thế nào về phong tục "đưa ông Táo chầu trời"? (đọc thêm)