Chia sẻ của người dân trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Ông Kiều Văn Nhu (người dân thôn Văn Lâm 3) thấy việc cách ly như thế này là đúng. Địa phương làm như vậy là rất tốt, để tránh dịch bệnh lây lan. (đọc thêm)