Chĩa súng vào đầu vợ bóp cò, không ngờ kẹt đạn tới 4 lần

Đoạn camera ghi lại cảnh người đàn ông chĩa súng vào đầu vợ bóp cò. (đọc thêm)