Chim hồng hạc lang thang trên đường phố

Chú hồng hạc tự rời khỏi sở thú Dudley đi lang thang trên phố (đọc thêm)