Chồng “chạy đôn, chạy đáo” vay tiền đóng viện phí cứu vợ bị viêm cơ tim cấp sau khi sinh con được mấy ngày

Đưa vợ ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu nhưng trong người Đức chỉ vẻn vẹn được 2 triệu đồng. Vợ Đức bị viêm cơ tim cấp cần phải chạy ECMO gấp và phải đóng trước 100 triệu đồng viện phí nhưng Đức không xoay đâu ra. Sau khi vợ qua cơn nguy kịch, Đức mới vay được chỗ này một ít, chỗ kia một ít đóng viện phí nhưng đến nay vẫn chưa đủ… (đọc thêm)