Chú chuột tinh ranh biết cách mở đường máu để chạy trốn khi bị dồn vào đường cùng

Khi đã bị dồn vào đường cùng và tưởng chừng như sẽ bị bắt giữ, chú chuột tinh ranh đã tự tìm ra cho mình một lối thoát mà ít ai ngờ đến. (đọc thêm)