Chủ nhà lỡ tay làm chết trộm đột nhập vào nhà bị xử lý thế nào?

Chủ nhà lỡ tay làm chết trộm đột nhập vào nhà bị xử lý thế nào? (đọc thêm)