Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra tại các huyện chưa có dịch tả lợn châu Phi.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm tra tại các huyện chưa có dịch tả lợn châu Phi. (đọc thêm)