Chủ trang trại ngang nhiên vứt xác lợn chết ra ngoài.

Chủ trang trại ngang nhiên vứt xác lợn chết ra ngoài. (đọc thêm)