Chú voi con đáng yêu tìm mọi cách để lôi kéo nhân viên sở thú chơi đùa cùng mình

Nhận thấy một nhân viên sở thú đang làm việc gần chuồng của mình, chú voi con đã làm đủ mọi cách để lôi kéo người này phải tạm ngưng công việc để chơi đùa cùng mình. (đọc thêm)