Chuỗi cửa hàng Nhật Cường đóng cửa im lìm sau 1 tháng ông chủ bỏ trốn

Chuỗi cửa hàng Nhật Cường đóng cửa im lìm sau 1 tháng ông chủ bỏ trốn (đọc thêm)