Chuyện thú vị về hoàn cảnh ra đời ca khúc “Riêng một góc trời”.

Chuyện thú vị về hoàn cảnh ra đời ca khúc “Riêng một góc trời” của Ngô Thuỵ Miên. (đọc thêm)