Chuyện về hai cô giáo hy sinh tuổi xuân để làm mẹ của 17 trẻ H'Mông giữa đại ngàn biên thùy

Chuyện về hai cô giáo hy sinh tuổi xuân để làm mẹ của 17 trẻ H'Mông giữa đại ngàn biên thùy (đọc thêm)