Clip dùng dây thừng bắt hổ xổng chuồng “gây bão” Tây Ban Nha

Con hổ được nhóm người bắt lại trên đường phố Mexico (đọc thêm)