cliptamva.mp4

Những hình ảnh được phóng viên Dân trí ghi lại cuộc sống của người dân TĐC Tam Va quay cuồng trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. (đọc thêm)