Cỗ máy kỳ diệu biến CO2 trong khí quyển thành “thuốc bổ” để trồng cây!

Không chỉ hấp thụ một cách triệt để CO2 từ khí quyển, cỗ máy còn có thể biến loại khí nhà kính này thành “thuốc bổ” cho cây xây trong các nhà kính, vậy bí mật công nghệ nào đã mang đến khả năng kỳ diệu này? (đọc thêm)