Cố tình vượt đèn đỏ Taxi gặp đúng CSGT đứng chốt

Trong khi các xe khác đều đi chậm lại khi đèn vàng bật sáng (trong 3 giây) thì chiếc taxi mang biển kiểm soát 51G-944.41 lại tăng tốc ở làn trong cùng bên phải, để cố vượt qua giao lộ. Và điều gì cần đến đã đến… (đọc thêm)