Công an phát hiện shisha không nguồn gốc tại Đà Nẵng

Công an vừa phát hiện một nhà chứa hàng ngàn hộp shisha và bình hút không rõ xuất xứ ở Đà Nẵng (đọc thêm)