Công ty gây phẫn nộ khi phạt nhân viên nhai cá sống và uống máu gà!

Hết bắt nhân viên ăn mướp đắng, một công ty ở Trung Quốc còn ban hành hình phạt man rợ hơn đó là nhai cá sống và uống máu gà, chỉ vì không đạt chỉ tiêu doanh số! (đọc thêm)