CSGT TPHCM tổng kiểm tra phương tiện

Có 708 trường hợp bị lập biên bản, gồm 60 xe khách, 59 xe đầu kéo container, 411 xe máy và 178 ô tô con, xe tải. Tổng cộng có 92 xe bị tạm giữ… đó là số liệu sau ngày đầu CSGT TPHCM ra quân tổng kiểm tra tất cả các loại phương tiện. (đọc thêm)