Cụ bà 106 tuổi vẫn đi nhổ cỏ, lùa bò mỗi ngày ở Sài Gòn

Cụ bà Lê Thị Ba đã 106 tuổi nhưng vẫn đi nhổ cỏ, lùa bò và tự ăn uống, tắm giặt. (đọc thêm)