Cụ ông dành nửa đời người xây dựng "bảo tàng" về Bác Hồ ở Hà Nội

"Bảo tàng" rộng khoảng hơn chục m2 nằm trên tầng 3 của gia đình ông Trần Văn Cao (xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nơi đang lưu giữ hơn 300 bức ảnh tư liệu quý về Bác Hồ. (đọc thêm)