Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Bộ Công an và Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức kiểm đếm.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Bộ Công an và Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức kiểm đếm. (đọc thêm)