“Đã con mắt” với dây chuyền sản xuất kem quy mô lớn ở nước ngoài!

Dám chắc rằng, quy trình sản xuất kem ở quy mô công nghiệp trong video dưới đây cũng “mát lạnh” và “hấp dẫn” không kém gì cảm giác ăn một cây kem thực sự! (đọc thêm)